Index

VM Interskandinavische Studien 2: Språken i Norden och interskandinavisk språkförståelse. Språkgemenskap så in i Norden?

Dozent/in
Details
Zeit/Ort n.V.

Sprache Schwedisch - Zoom Meeting

Bitte beachten Sie, dass es im SoSe zunächst nicht möglich sein wird, eine Präsenzlehre durchzuführen. Die Zeitslots werden jedoch für die Online-Präsenz aufrechterhalten.

Inhalt

Im Vertiefungsmodul Interskandinavische Studien II wird das Wissen in folgenden Bereichen vertieft: Kontrastives, rezeptives Verständnis der skandinavischen Sprachen. Das Hauptaugenmerk des Kurses liegt auf einem vertieften interskandinavischen Sprachverständnis. Die Lehrveranstaltung findet als ZOOM-Meeting statt. Die Gastvorlesungen aus den skandinavischen Ländern finden mit freundlicher Unterstützung vom The Coordinating Committee for Nordic Studies Abroad/ Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet (SNU) statt. Inom ramen för kursen „Interskandinaviska studier“ som ges under höster 2021 inom Skandinavistiken vid FAU, ämnar den planerade digitala föreläsningsserien via ZOOM att förmedla en bild av språken i Norden och den nordiska språkgemenskapen, deras historiska utveckling och inbördes släktskapsförhållanden ur språkhistoriska och språkpolitiska perspektiv. I föreläsningsserien söker vi svar på frågor som: Vad innebär egentligen den interskandinaviska språkförståelsen? Hur och när utvecklades det urnordiska språket till de moderna språken isländska, färöiska, norska, svenska och danska? Varför räknas finska, samiska och grönländska inte till de nordiska språken fastän de är språk i Norden? Föreläsningsseriens syfte är att med fokus på den primära nordiska språkgemenskapen, dvs gemenskapen mellan och förekomsten av de tre sinsemellan begripliga nationalspråk danska, norska och svenska, som nästan ger unika möjligheter att visa på förståelsen mellan grannspråk, förmedla en bild av språken i Norden och den nordiska språkgemenskapen.

Zusätzliche Informationen

Erwartete Teilnehmerzahl: 10